syd amerika alla faglar

Alla fåglar kommer från Sydamerika

Det finns omkring 10 000 olika fågelarter i all världens hörn. Faktum är att ingen annan av jordens landlevande ryggradsdjur är mer utspridd. Trots det är deras historia och spridning över jorden till stor del okänd eftersom att det saknas fossiler från vissa tidsperioder. Amerikanska forskare tros nu ha hittat lösningen.

Kunskap tack vare DNA-forskning

Forskare har nu jämfört fågelfossil från så tidigt som dinosauriernas tid med DNA från de flesta fågelfamiljer som finns på jorden. Med den här informationen har de kunnat dra slutsatsen att fåglarnas utveckling startade i Sydamerika. Efter dinosauriernas utdöende spred sig fåglarna via Nordamerika till Europa samt via Antarktis till Australien och Nya Zeeland. Det här var möjligt eftersom att Antarktis på den här tiden satt ihop med både Sydamerika och Australien.

Hur överlevde fåglarna massutdöendet?

En del av historien är dock fortfarande ett mysterium. Hur kommer det sig att fåglarna överlevde massutdöendet efter meteoriten? En del forskare menar att det kan bero på att den största mängden sot blåste norrut över Nordamerika och att djur och växter i Sydamerika därför blev mindre påverkade av de enorma klimatförändringarna. Ytterligare en poäng är att en stor del av fågelarterna under den här tiden faktiskt dog ut, men inte alla.

Fåglar är en artrik och uråldrig djurgrupp

Det finns omkring 10 000 fågelarter över hela världen och amerikanska forskare menar nu att deras utveckling startade i Sydamerika långt innan dinosaurierna dog ut. Efter massutdöendet flyttade vissa av dem via Antarktis till Australien och Nya Zeeland och andra via Nordamerika till Europa. Det här förklarar också varför det finns fossiler från många sydamerikanska fågelgrupper i Europa säger Per Ericson, från Naturhistoriska riksmuseet.

fint som fagelinfluensan

Fågelinfluensan

Fågelinfluensan är en sjukdom som framför allt smittar mellan fåglar, men den kan även överföras till människor. Överföring av sjukdomen till människor är mycket ovanligt och det finns ingen rapportering av att en människa blivit smittad i Sverige. För att en människa ska bli smittad krävs mycket närkontakt med virusbärande fåglar och dess avföring, samt att de bär på en variant av viruset som kan spridas till människor.

Vad är fågelinfluensan?

Fågelinfluensan orsakas av influensavirus A och förekommer i olika variationer. Varianterna av detta virus delas in i två grupper, H5 och H7. De olika varianterna smittar enkelt mellan fåglar men endast en del av dem gör fåglarna sjuka. Smittspridning orsakas ofta av att virusbärande vilda fåglar kommer i kontakt med tama fåglar eller genom att sjuka fåglars avföring på något sätt kommer in i deras inhägnad.

Fågelinfluensans historia i Sverige

År 2006 hade Sverige sitt första fall av fågelinfluensan, detta var av den aggressiva varianten H5N1. 2015 upptäcktes varianten H5N8 av fågelinfluensan hos svenska fåglar vid en rutinmässig provtagning. Denna variation av viruset har spridits i hela Europa men har aldrig blivit registrerad att ha överförts till en människa. Idag är det varianten H5N8 som är aktuell i både sverige och runtom i Europa, och ingen smittspridning till människor har blivit registrerad av denna varianten heller.

Förebyggande åtgärder och behandling

Fågelinfluensan lyder under epizootilagen, vilket innebär att djurägare som har misstankar om fågelinfluensan måste kontakta en veterinär som anmäler misstanke om viruset till länsveterinären och Jordbruksverket. Man är också skyldig att göra vad man kan för att förhindra smittspridning. Några förebyggande åtgärder som man själv kan vidta är bland annat att minimera risken att dina fåglar kommer i direkt kontakt med vilda fåglar, ha rena kläder och skor samt tvättade händer.

Fågelkrockar

Vi är säkert många som har funderat över hur det kommer sig att det så sällan sker några krockar mellan fåglar. Det förekommer säkert då och då, bara det att vi inte ser när det händer. Har man någon gång i sitt liv sett ett fågelsträck så vet man att det kan innehålla tusentals fåglar. Hur kommer det sig då att det så sällan blir några kollisioner?

Vet du varför fåglar aldrig krockar?

fågel formation pilEn grupp forskare i USA funderade på detta och bestämde sig för att göra en studie i ämnet. Forskarna valde att låta två fåglar flyga emot varandra i en tunnel och filmade alla flygningar. I 102 filmade flygningar blev det inte en enda kollision och alla fåglar väjde dessutom till höger. Studien visade alltså att fåglarna verkar ha en inbyggd högerregel för att undvika kollisioner.

Vad kan vi lära oss av fåglarna?

Vi som människor skulle kunna ha stor nytta av att använda oss av samma högerregel som fåglarna gör. I de flesta länder används ju högerregeln i trafiken och det skulle underlätta mycket om det var en universellt gällande regel. Många trafikolyckor skulle kunna undvikas och även för fotgängare på platser där det går mycket människor skulle det bli mycket enklare att ta sig fram utan krockar.

Vi borde ta efter fåglarnas beteende

Kanske det skulle vara bra för oss människor att stanna upp lite i vår stressade tillvaro och titta lite närmare på djurens beteende. Djuren har en hel del medfödda instinkter som vi människor har glömt bort, mycket tack vare teknikens snabba framsteg. Bara en så enkel sak som att alltid hålla till höger vid ett möte skulle göra tillvaron både enklare och smidigare.

Världens äldsta fågel blir mamma

På Stillahavsatollen Midway som ligger ett par tusen kilometer nordväst om Hawaii skedde nyligen en stor händelse. Ornitologer där upptäckte nämligen att en häckande albatross var av den hedervärda åldern 65 år eller äldre. Att albatrosser kan bli gamla var tidigare känt men att de kan lägga ägg och ruva fram en unge vid så hög ålder var en nyhet. Det är den äldsta fågelmamman vi vet känner till idag.

65 åriga albatrossen Wisdom blir mamma

wisdom Albatross MammaAlbatrossen, som heter Wisdom, är en drygt 65-årig fågeldam som följts av ornitologer sedan 1965 då hon var ungefär fem år gammal. Det är svårt att åldersbestämma en fågel då de inte har tänder eller andra synliga tecken men tack vare att hon varit ringmärkt hela tiden har man kunnat följa henne genom åren. En albatross lägger enbart ett ägg om året och den här honan har fött upp minst 37 livskraftiga ungar under sin livstid.

Erfaren mamma har det ändå tufft

Även om Wisdom är en erfaren fågelmamma så är det inte lätt att föda upp en lite albatrossunge. Albatrosser häckar i kolonier och lever i par hela livet. En häckningssäsong kan vara i över ett helt år från äggläggning till dess att fågelungen är ute ur boet och kräver därmed omvårdnad dygnet runt under lång tid. Det finns många naturliga fiender som vill åt äggen och och de små fjuniga fågelungarna och även de minskande fiskbestånden är ett hot.

Albatrossen är en hotad fågelart

Internationella naturvårdsunionen meddelar att av 21 albatrossarter är 19 hotade av utrotning. Tidigare har albatrosser jagats för sina fjädrars skull men i dag minskar antalet av andra orsaker. Häckande albatrosser störs på sina häckningsplatser och blir jagade av att råttor och tamkatter som har förts in i naturen av människan. Sedan är den industriella överfiskningen ett stort hot då maten minskar och det största hotet är långrevsfiske. Det sätts bete på linorna och när albatrosserna söker föda så fastnar de i linorna och drunknar. Det pågår ett internationellt arbete mellan miljöorganisationer, regeringar och fiskorganisationer för att försöka få bukt med detta stora miljöproblem och vi hoppas de hinner innan albatrossen är utrotad.

Spegelgunga undulat

Spegelgunga eller ej?

Undulater ska helst inte vara ensamma, de trivs bäst om de har en liten undulatvän. Förr använde man en spegelgunga för att få fågeln att tro att spegelbilden var en annan undulat. Idag vet man att spegelgungan är skadlig då det visat att den stackars undulaten blir helt besatt av spegelbilden och försöker mata den.

Inredning eller psykisk fara?

Spegelgungan kan ge undulaten psykiska störningar genom att den blir sittande framför spegeln dagarna i ända och kommunicerar med någon som inte finns på riktigt. Undulaten försöker mata spegelbilden genom att kräkas upp mat som gör spegeln kladdig och i denna smet kan det bildas bakterier som leder till att fågeln blir sjuk. Allt kräkande kan också leda till att undulaten får en så kallad kräkinflammation.

Spegelgungan kan användas ändå

Om man har skaffat en vän till sin undulat kan man ta bort själva spegeln och behålla gungan. Fåglarna tycker att det är roligt att sitta på varsin sida av gungan och kommunicera med varandra. Om man inte vill eller har råd att skaffa en till undulat får man själv se till att umgås med sin fågel istället för att utsätta den för en spegelgunga som kan vara farlig för fågeln.

Ta väl hand om din undulat

Vi vill ju ha en glad och pigg undulat som trivs med tillvaron. Att skaffa en spegelgunga som sällskap innebär stora risker för fågeln som då kan drabbas av psykiska störningar och inflammationer. Det allra bästa är att ha två undulater eller att själv umgås och prata med sin fågel. En undulat är ett sällskap även fast den sitter i en bur.

Undulater & värme

Det är många som har haft undulater som första husdjur eller kanske till och med flera. Dvärgpapegojan är en lättskött fågel som är med lite jobb går att få riktigt tam. Den kan även lära sig att prata och härma olika visslingar. Undulater går att har som ensamfåglar men trivs bäst i par eller en mindre flock.

Undulater & värme hör ihop

I vilt tillstånd lever undulaten i Australiens öken och inre grässlätter. Fåglarna lever i mindre flockar som byter habitat efter tillgången på föda och vatten. Undulater livnär sig främst på frön och gräs men även på omoget vete när tillgången på mat är låg. Under längre perioder av värme och torka flyttar de till områden med mer skog eller till och med ut till kusten.

En populär burfågel

Undulater är på grund av sin nätta storlek och färgstarka fjäderdräkt populära burfåglar. I vilt tillstånd finns det bara undulater med grön buk och gulgrön ovansida med svartgul vattring. Alla andra färgsättningar är framavlade av människan. Om man har lite tålamod så går det att få en undulat att bli mycket tam och de kan även lära sig att prata.

Social och nyfiken papegoja

Den lilla papegojan från Australiens grässlätter har blivit en populär burfågel över hela världen. Undulaten är en relativt lättskött och social fågel som gärna hälsar sin ägare godmorgon med lite kvitter eller en vissling. Precis som alla andra papegojarter är undulaten en fågel som gärna härmar och lär sig olika sorters ljud, vilket gör att den även kan lära sig att prata. Man bör dock vara medveten om att det kräver mycket tålamod och träning.

Att tänka på innan du köper Undulat

Undulater är trevliga fåglar och när de är välmående och rätt skötta skänker de sina ägare många roliga stunder. Målet för många nyblivna undulatägare är ju naturligtvis att göra sin fågel tam. Många tror att man endast ska ha en undulat om man ska lyckas få den tam. En undulat lever i det fria i stora grupper, och din undulat behöver ha minst en kompis, gärna fler!

Undulaten behöver rymlig bur

En undulat i fångenskap måste få tillfälle att få utlopp för sina behov. En fågel behöver kunna få flyga. De allra flesta väljer att köpa en stor bur till sina undulater. Hos Jordbruksverket finner du olika minimimått på hur liten en bur kan vara för att anses laglig. Tiden utanför buren är dock det som förgyller dina fåglars liv. När undulaten inte är lös måste du ge den en annan form av sysselsättning. Besök en välsorterad zoobutik för inspiration!

Hur blir undulaten tam?

Hur mycket sysselsättning du än kan ge din fågel i buren är kontakten med dig avgörande för den kontakt ni kommer få. Undulater är en av våra vanligaste burfåglar och de har unika sätt att visa tillgivenhet på. Ett bra sätt att lära känna varandra är att du bjuder på godbitar. Pasta eller magert kött i mindre utsträckning kan ges som godis. Börja med att ropa fågelns namn för att få dess uppmärksamhet och belöna undulatens närvaro med en godbit.

Föda

Om man ger sin undulat för mycket mat gör man den en otjänst. En överviktig undulat har svårt att sköta sin fjäderdräkt och även att flyga. Man behöver dock vara påläst i vad undulaten behöver för att må bra och inte enbart låta undulaten äta de fröer som den själv föredrar. För att kosten ska vara fräsch kan man med fördel köpa mindre förpackningar och den får absolut inte bli gammal eller lukta illa. Den bör förvaras i ett slutet kärl.

Ditt livslånga ansvar som ägare av undulat!

Det viktigaste du bör känna till när du välkomnar en undulat till ditt hem är att de kan bli gamla med god omvårdnad. Du behöver kunna ha möjlighet att låta undulaterna få utlopp för sina medfödda behov, under hela dess liv. En undulat som du har fått riktigt tam blir sällskapssjuk och du blir en viktig person i din fågels liv. Låt den då inte sitta ensam i en bur hela dagarna. Försök i den mån det är möjligt att berika din undulats liv och ge den stimulans och god omvårdnad. En ensam undulat som är van vid sällskap och aktivitet kan bli deprimerad.

albatross bild

Fakta om Albatrosser

Världens största flygande fågel, det är albatrossen. Den är en fantastisk flygare, men visste du att den också har starka ben för att kunna gå på land? Det är inte så ofta vi får se en albatross här i Sverige, men den har synts till en gång 2002 och nästa gång 2007.

Fågel med gigantiskt vingspann

Med ett vingspann på omkring tre meter är albatrossen en fågel av imponerande storlek. Den kan flyga med två olika glidflygningstekniker. Antingen glider den med stela vingar precis ovanför havsytan och får kraft från vinden eller så glider den på uppåtvindarna. Det gör att den inte behöver anstränga sig så mycket och därför kan den flyga mycket långt utan att bli trött.

Lever i par

En hona och en hane lär känna varandra under flera år, innan de häckar för första gången. De lär känna varandra genom danser och lekar. Albatrossen är en fågel som bildar livslånga par. Den häckar bara vartannat år och får bara en unge. Albatrossen kan bli mycket gammal. Man har hittat en hona på Nya Zeeland som blev 60 år.

Albatrossen en stor havsfågel

Albatrossen är mytomspunnen fågel och bland sjömän ansågs det betyda olycka att döda en albatross. Enligt folktron bar albatrossen avlidna sjömäns själar. Med sin enorma vingbredd på omkring tre meter är det en fågel som imponerar med sin storlek. Albatrossen finns främst på södra halvklotet, men ibland kan vi skåda den även här i Europa. Den häckar främst på öar i havet.

Fakta om kolibrier

Kolibrin är en mycket liten fågel i en stor fågelfamilj. Den är unik bland fåglar och inte bara för dess lilla storlek utan även för dess flygteknik. Denna unika flygteknik är ett mellanting mellan insekternas och fåglarnas teknik. Om du någonsin har sett en kolibri i rörelse förstår du varför den är så fascinerande.

Kolibrin och dess föda

kolibri orangeKolibrin kan flyga både upp, ner och baklänges. Den kan även stå helt stilla i luften. Detta flygsätt är mycket energikrävande och dessutom har kolibrin en hög ämnesomsättning. För att spara på energi sänker den sin kroppstemperatur under natten. Den lever på nektar och leddjur. Trots att de är så små äter de mycket och en del äter upp till åtta gånger sin vikt!

Världens minsta fågel

Kolibrin tillhör en familj av seglarfåglar och det finns över 300 olika arter. Den minsta av dem är bikolibrin som också är världens minsta fågel. Den är endast fem centimeter lång och väger omkring 1,8 gram! Den största kolibrin är 20 centimeter lång och kallas jättekolibri. De flesta av arterna har prunkande glänsande färger och de har omkring 1000 fjädrar.

Var kan man se en kolibri?

De flesta kolibriarterna finns i Syd- och Mellanamerika. Ett par arter som är flyttande kan man dock hitta så långt upp som i Alaska. Många av oss kanske endast har sett kolibrier på tv och Kalle Ankas julafton där de skönsjungande fåglarna står stilla i luften. På ett fåtal zoon i Europa finns exemplar av kolobrier och i Tyskland finns ett zoo som är specialiserat på kolibrin.

Är din undulat sjuk?

Kvittrar din undulat inte lika vackert? Verkar din undulat lite trött och låg? Eller kanske din undulat helt enkelt kvittrar precis lika vackert som förr och flaxar runt med stor glädje? Vilket som så kan din älskade undulat vara sjuk. Det kan nämligen vara väldigt svårt att upptäcka sjukdom hos undulater.

Sjukdomstecken att hålla koll på

undulat gulUndulaten är ett flockdjur och har en väldigt välutvecklad förmåga att dölja sin sjukdomstecken. Detta för att inte falla offer för rovdjur. Om din undulat har lös avförong så är den med största sannolikhet sjuk. Andra tecken på att din undulat inte mår så bra kan vara att den fjäderdräkt har tappat glans och upplevs uppburrad. Även ögonen kan upplevas som mindre blanka och det är inte helt ovanligt att undulaten börjar andas med öppen näbb.

Kurera din sjuka undulat

Om du misstänker att din undulat är sjuk så är det viktigt att den får vistas i en ren och varm miljö. Städa buren och investera i en värmelampa! Om du har fler undulater kan det även vara bra om du separera den sjuka undulaten från flocken för att förhindra smitta. Sjukdomsförloppet hos underlåter kan vara extremt snabbt, därför bör du kontakta en fågelkunnig veterinär vid minsta tecken på sjukdom!

Lyssna på din undulat!

Glöm inte bort att undulaterna är experter på att dölja sjukdomar. Så vid minsta lilla tecken på att din undulat inte mår bra så kan det vara livsavgörande att börja kurera den omgående! Se till att hålla koll på din undulat och pyssla om den dagligen för att så snabbt som möjligt kunna upptäcka om något inte står rätt till. Det är även en bra idé att alltid ha telefonnumret till en fågelkunnig veterinär nära till hands!