Monthly Archives: March 2013

Läsvärda böcker om undulater

För den som vill lära sig mer om undulater finns flera bra böcker som är översatta till svenska att ta del av.

Undulatboken av Annette Wolter och Monika Wegler ger råd till den som vill skaffa undulater, beskriver vilda undulater, hur undulater och människor fungerar tillsammans och har ett särskilt avsnitt om undulater och barn. Dessutom tar boken upp praktiska aspekter av att leva med undulater, så som fakta om mat, och beskriver även genetik och ärftlighet hos undulater lite kort. Boken har dessutom många fina bilder.

Annette Wolter har även skrivit boken Djur hemma: Undulater, som också går igenom viktiga råd för inköp, hur man anpassar undulater och sjukdomar och föda.

Undulater – lyckliga och friska av Imanuell Birmelin har ett liknande innehåll: den går igenom hur man väljer rätt undulat, beskriver vilda undulater, tar upp hälsoaspekter med bland annat nyttiga checklistor, mataspekter, beskriver ingående vad man bör tänka på när man precis har skaffat undulat, för att till exempel få den tam. Boken har ett avsnitt om familjeplanering och ett litet uppslagsavsnitt med svar på anledningar till olika beteenden.

En bok riktar sig även till dem med lite mer erfarenhet än en nybörjare på området undulater är Undulater av J. Langer. Denna är dock så pass gammal (från 1977) att det är värt att notera att synen på hur undulater bör hanteras har förändrats en hel del under dessa år.

Böcker på engelska
För den som hanterar engelska finns också ett par böcker som är intressanta. Den mest uttömmande är kanske Budgerigars – A Complete Pet Owner’s Manueal av Hildegard Niemann, som verkligen är vad den utger sig för att vara och täcker nära på vartenda tänkbart relevant område i detalj. En bok som håller sig till den mest grundläggande informationen är Nikki Moustakis Parakeets for Dummies. Dock har den inte bilder i färg, vilket gör att man får vända sig till andra källor för att lära sig mer om olika undulaters utseende.