Monthly Archives: June 2013

Historia

De tama undulaternas historia kan sägas börja i Australien i mitten av 1800-talet. Undulaterna kommer nämligen från denna kontinent, och det är där de lever i vilt tillstånd (även om tama undulater förvildats och finns i naturen på vissa andra ställen runt om i världen). 1840 tog den engelske naturforskaren och upptäckresanden John Gould med sig ett fåtal undulater hem till de brittiska öarna efter att ha besökt Australien. Sedan avlades dessa och de första (så vitt man känner till) undulaterna som kläcktes i en miljö styrd av människor befann sig i Frankrike och det inträffade år 1847.

Spreds tack vare transporttålighet
Undulaterna blev snabbt populära eftersom de lämpar sig väl som tamfåglar, och eftersom de är vackra med starka färger och kan härma mänskligt tal. Dessutom är de inte känsliga fört transport som många andra småfåglar, vilket vid denna tidpunkt för en helt avgörande egenskap för att de skulle vara möjligt att flytta dem över världen i stora mängder, med tanke på att restiden var väldigt lång på båtarna mellan Australien och Europa.

Nya färger innebar ökad popularitet
Några årtionden efter, runt 1870,inträffade de första färgmutationerna hos tamundulater, då en gul undulat kläcktes (de australiensiska vildundulaterna har alla en och samma färgdräkt, som domineras av grönt), och sedan kom mörkblå och ljusblå undulater. I och med att undulaterna fick dessa nya spännande och vackra färger blev de väldigt mycket mer populära, vilket inte minst märktes på att priserna för att köpa dem ökade rejält på en kort tid, och givetvis tog det inte lång tid innan man på ett organiserat sätt började föda upp undulater för att sälja dem. Detta skedde i stor skala, exempelvis fanns de uppfödare i Frankrike som födde 100 000-tals undulater på ett och samma ställe.

Sedda vid mäktiga personer
Undulaterna har också genom åren blivit kända för många genom att de har funnits som husdjur i viktiga familjer, i minst i Storbritannien, där bland annan kung Georg V hade undulater i en mycket stor bur vid ett av sina slott, och premiärministern Winston Churchill hade sin undulat Toby på boende hos sig i premiärministerbostaden 10 Downing Street.