Monthly Archives: July 2013

Så startar man som undulatuppfödare

Det finns många olika undulatuppfödare i Sverige, med mer eller mindre stor verksamhet, och många av dem går att hitta genom att söka på undulatuppfödare på nätet. På många orter, speciellt i storstäderna, går det ofta att hitta flera lokala uppfödare att välja mellan för dem som vill köpa undulat direkt från en uppfödare. Dock kan det beroende på vad man har för önskemål gällande färgkombination och så vidare på den undulat man köper vara väl värt att leta över ett större område än ens lokala närhet, och till och med eventuellt utomlands om man söker en riktigt speciell variant. En undulat är ju trots allt ett husdjur som man kan ha i tiotals år, så mödan för att hitta rätt undulat betalas säkerligen tillbaka med råge genom åren som man har den.

För den som tänker bli uppfödare av undulater själv finns ett antal råd att ge. När man väljer paret som man startar uppfödningen från bör både hanen och honan vara minst ett år gamla, och om de redan har ett band till varandra tar det kortare tid till dess att de parar sig och lägger lägg. Därtill får man givetvis ta hänsyn till de genetiska egenskaperna (t.ex. färg) och välja sina undulater utifrån detta. Paret ska ha en helt egen bur tillsammans, med minimimåtten 70x40x40 centimeter. De bör även ha minst två pinnar att sitta på. Temperaturen i rummet bör ligga mellan 18 och 24 grader. För honan är en bit mjukt träd att gnaga på en hjälp för att bli parningsvillig.

Man kan med fördel starta med två eller tre par, eftersom paren stimulerar varandra till att komma i parningsläge, och eftersom ungarna till ett par kan fostras av ett annat par om något händer med deras föräldrar. I övrigt är det bra att försöka undvika att störa undulaterna så mycket som möjligt under parningsperioderna, och en diet av hög kvalitet är särskilt viktig för fåglarna under denna period.