Monthly Archives: July 2017

Fakta om Undulater

Vilda undulater är vanligt förekommande i Australien, ofta inåt landet där det finns öknar blandat med en del slätter av gräs och varierat klimat. I Australien kallas detta för creeks och är välkänt för sitt varierande klimat där det dagtid kan bli så varmt som 40 grader celsius i skuggan och nära nollgradigt under nätterna.

undulat1Australiens urbefolkning, aboriginerna kallar undulater för Betchergia som är anledningen till att undulat heter Budge på engelska. Själva namnet betyder “bra att äta”, varför kan vi bara gissa oss till. Hur Budge blev just undulat på svenska är fortfarande oklart!

I Australien är det vanligt att undulaterna bosätter sig i hålor som finns i eukalyptusträd. Åldersmässigt så skiljer sig den förväntade livslängden för undulater som lever i det vilda jämfört med dem som lever tamt inomhus. Ute i det vilda brukar undulater leva omkring 5 år medan de kan bli så gamla som 15 år om man tar hand om dem väl. Anledningen är att de i det vilda ofta blir byte för rovdjur, trots allt så kommer ju namnet från att de är goda att äta.

Efter att Australien blev upptäckt tog det ett tag innan undulaterna importerades till Europa där de snabbt blev populära, till och med så populära att det blev förbjudet att föra ut fler undulater från Australien så att de skulle finnas kvar naturligt.