Monthly Archives: August 2017

bur for undulat

Så stor ska en undulats bur vara

Om man har en undulat eller planerar att skaffa en sådan bör man också ta reda på hur stor dess bur bör vara för att fågeln ska må bra. En undulat behöver bra rörelseutrymme för att kunna flyga, leka och trivas i buren. Om buren är för liten kan undulaten bli sjuk och dö.

Vilka mått gäller för min fågel?

Vilka mått som gäller just en specifik fågel är svårt att svara på. Undulater kan variera lite i storlek och eftersom man kan ha varierande antal fåglar beror burstorleken också mycket på det. Undulater behöver en bur som tillåter att de kan flyga och leka med varandra. De mått som krävs är lagstadgade och finns att tillgå hos Länsstyrelsen samt hos de flesta djuraffärer som säljer undulater.

Vad händer om buren är för liten?

Om buren är för liten kan fågeln börja må dåligt och till och med dö. Men det är inte det enda som kan hända. Eftersom burens storlek är reglerad i lagar kan det också innebära straff att ha en för liten bur till sin undulat. Om länsstyrelsen får reda på att buren är för liten kan de besöka dig och kontrollera saken. De kan också ordna så att fåglarna blir omhändertagna av polisen.

Viktigt att hålla koll på burens storlek

Om man funderar på undulater bör man också ta reda på hur stor bur de behöver för att må bra. Burens storlek är reglerad med minsta mått i lag och det innebär att man kan bli straffad med böter och fängelse om buren inte är tillräckligt stor för att fåglarna ska må bra. Minsta mått för buren finns på länsstyrelsens hemsida och är ofta bra mycket större än vad man kan tro.