Monthly Archives: October 2017

Undulater och kön

Skiljer sig karaktärsdragen mycket åt mellan undulathonor och undulathannar? Spelar det överhuvudtaget någon roll? Allmänt känt är att en hona kan vara mer svårflörtad, mer reserverad och tillbakadragen än en hane. Att först skaffa en hona och få henne riktigt tam är därför en god idé om man vill ha flera fåglar.

undulat litenAlla kan lära sig prata

Att undulater kan lära sig härma mänskligt tal är känt. Att bara hanar kan lära sig är en seglivad myt; pratandet ligger på individnivå och både en hona och en hane kan lära sig och ingen könsbestämning behöver göras om man önskar öva sin fågel till tal. Fåglar som lever ensamma lär sig dock lättare, då själva talet är ett sätt att försöka locka till sig en partner.

Nosen talar om vem det är

Det är mycket svårt att tidigt göra en könsbestämning av en undulat, och det är inte förrän vid 3-4 månaders ålder, när undulaten ruggar för första gången – som man med säkerhet kan se om det är en hona eller en hane. Något att tänka på vid denna tidpunkt i undulatens liv är att skaffa rätt typ av försäkring för sitt husdjur. Då man till exempel köper en hundförsäkring spelar det viss roll vilken typ av kön hunden har. OBS att detta inte gäller för undulater.

Könet inte avgörande

Det kan vara svårt att tidigt göra en könsbestämning av en undulat. Men, vare sig man skaffar en hona eller en hane är det fullt möjligt att få dem mycket tama och tillgivna och även att lära dem prata. Dock kan en hona vara lite mer reserverad till en början och det kan krävas en större ansträngning för att få henne tam på grund av detta. När en undulat väl har blivit tam, kan både en hona såväl som en hane lära sig prata om den har fallenhet och personlighet för detta. Det hänger inte på könet!