Monthly Archives: December 2018

Världens äldsta fågel blir mamma

På Stillahavsatollen Midway som ligger ett par tusen kilometer nordväst om Hawaii skedde nyligen en stor händelse. Ornitologer där upptäckte nämligen att en häckande albatross var av den hedervärda åldern 65 år eller äldre. Att albatrosser kan bli gamla var tidigare känt men att de kan lägga ägg och ruva fram en unge vid så hög ålder var en nyhet. Det är den äldsta fågelmamman vi vet känner till idag.

65 åriga albatrossen Wisdom blir mamma

wisdom Albatross MammaAlbatrossen, som heter Wisdom, är en drygt 65-årig fågeldam som följts av ornitologer sedan 1965 då hon var ungefär fem år gammal. Det är svårt att åldersbestämma en fågel då de inte har tänder eller andra synliga tecken men tack vare att hon varit ringmärkt hela tiden har man kunnat följa henne genom åren. En albatross lägger enbart ett ägg om året och den här honan har fött upp minst 37 livskraftiga ungar under sin livstid.

Erfaren mamma har det ändå tufft

Även om Wisdom är en erfaren fågelmamma så är det inte lätt att föda upp en lite albatrossunge. Albatrosser häckar i kolonier och lever i par hela livet. En häckningssäsong kan vara i över ett helt år från äggläggning till dess att fågelungen är ute ur boet och kräver därmed omvårdnad dygnet runt under lång tid. Det finns många naturliga fiender som vill åt äggen och och de små fjuniga fågelungarna och även de minskande fiskbestånden är ett hot.

Albatrossen är en hotad fågelart

Internationella naturvårdsunionen meddelar att av 21 albatrossarter är 19 hotade av utrotning. Tidigare har albatrosser jagats för sina fjädrars skull men i dag minskar antalet av andra orsaker. Häckande albatrosser störs på sina häckningsplatser och blir jagade av att råttor och tamkatter som har förts in i naturen av människan. Sedan är den industriella överfiskningen ett stort hot då maten minskar och det största hotet är långrevsfiske. Det sätts bete på linorna och när albatrosserna söker föda så fastnar de i linorna och drunknar. Det pågår ett internationellt arbete mellan miljöorganisationer, regeringar och fiskorganisationer för att försöka få bukt med detta stora miljöproblem och vi hoppas de hinner innan albatrossen är utrotad.