Monthly Archives: March 2019

fint som fagelinfluensan

Fågelinfluensan

Fågelinfluensan är en sjukdom som framför allt smittar mellan fåglar, men den kan även överföras till människor. Överföring av sjukdomen till människor är mycket ovanligt och det finns ingen rapportering av att en människa blivit smittad i Sverige. För att en människa ska bli smittad krävs mycket närkontakt med virusbärande fåglar och dess avföring, samt att de bär på en variant av viruset som kan spridas till människor.

Vad är fågelinfluensan?

Fågelinfluensan orsakas av influensavirus A och förekommer i olika variationer. Varianterna av detta virus delas in i två grupper, H5 och H7. De olika varianterna smittar enkelt mellan fåglar men endast en del av dem gör fåglarna sjuka. Smittspridning orsakas ofta av att virusbärande vilda fåglar kommer i kontakt med tama fåglar eller genom att sjuka fåglars avföring på något sätt kommer in i deras inhägnad.

Fågelinfluensans historia i Sverige

År 2006 hade Sverige sitt första fall av fågelinfluensan, detta var av den aggressiva varianten H5N1. 2015 upptäcktes varianten H5N8 av fågelinfluensan hos svenska fåglar vid en rutinmässig provtagning. Denna variation av viruset har spridits i hela Europa men har aldrig blivit registrerad att ha överförts till en människa. Idag är det varianten H5N8 som är aktuell i både sverige och runtom i Europa, och ingen smittspridning till människor har blivit registrerad av denna varianten heller.

Förebyggande åtgärder och behandling

Fågelinfluensan lyder under epizootilagen, vilket innebär att djurägare som har misstankar om fågelinfluensan måste kontakta en veterinär som anmäler misstanke om viruset till länsveterinären och Jordbruksverket. Man är också skyldig att göra vad man kan för att förhindra smittspridning. Några förebyggande åtgärder som man själv kan vidta är bland annat att minimera risken att dina fåglar kommer i direkt kontakt med vilda fåglar, ha rena kläder och skor samt tvättade händer.