Monthly Archives: April 2019

syd amerika alla faglar

Alla fåglar kommer från Sydamerika

Det finns omkring 10 000 olika fågelarter i all världens hörn. Faktum är att ingen annan av jordens landlevande ryggradsdjur är mer utspridd. Trots det är deras historia och spridning över jorden till stor del okänd eftersom att det saknas fossiler från vissa tidsperioder. Amerikanska forskare tros nu ha hittat lösningen.

Kunskap tack vare DNA-forskning

Forskare har nu jämfört fågelfossil från så tidigt som dinosauriernas tid med DNA från de flesta fågelfamiljer som finns på jorden. Med den här informationen har de kunnat dra slutsatsen att fåglarnas utveckling startade i Sydamerika. Efter dinosauriernas utdöende spred sig fåglarna via Nordamerika till Europa samt via Antarktis till Australien och Nya Zeeland. Det här var möjligt eftersom att Antarktis på den här tiden satt ihop med både Sydamerika och Australien.

Hur överlevde fåglarna massutdöendet?

En del av historien är dock fortfarande ett mysterium. Hur kommer det sig att fåglarna överlevde massutdöendet efter meteoriten? En del forskare menar att det kan bero på att den största mängden sot blåste norrut över Nordamerika och att djur och växter i Sydamerika därför blev mindre påverkade av de enorma klimatförändringarna. Ytterligare en poäng är att en stor del av fågelarterna under den här tiden faktiskt dog ut, men inte alla.

Fåglar är en artrik och uråldrig djurgrupp

Det finns omkring 10 000 fågelarter över hela världen och amerikanska forskare menar nu att deras utveckling startade i Sydamerika långt innan dinosaurierna dog ut. Efter massutdöendet flyttade vissa av dem via Antarktis till Australien och Nya Zeeland och andra via Nordamerika till Europa. Det här förklarar också varför det finns fossiler från många sydamerikanska fågelgrupper i Europa säger Per Ericson, från Naturhistoriska riksmuseet.