Monthly Archives: June 2019

självrengörande ugnar farliga för fåglar

Din ugn kan döda din fågel

De flesta av oss har nog eller har haft husdjur i sitt hem. Det vanligaste är väl katt, hund och burfåglar som förgyller vår vardag. Med dagens stress och tidsbrist letar vi alla efter effektiv hjälp i vår vardag. Så är det till exempel med de självrengörande ugnarna. Tyvärr kan pyrolys som används för denna rengöring skada våra husdjur och till och med döda dem, då särskilt våra burfåglar.

Självrengörande ugnar utger farliga gaser

Det finns en aspekt med dessa moderna ugnar som man måste vara medveten om genom att läsa igenom bruksanvisningen noggrant. Pyrolysrengöring utger skadliga gaser som kan döda våra burfåglar, vilket hände en familj i Eskilstuna nyligen. Dessa fåglar måste förflyttas till säker plats under själva rengöringsprogrammet som för pyrolys tar över tre timmar innan det är klart. Bäst är att dessutom hålla buren långt ifrån köksområdet ett antal timmar även efter att rengöringen är färdig.

Flera alternativ för ugnsrengöring

Flera alternativ finns för självrengörande ugnar. Pyrolysrengöring är mest effektiv men utger skadliga gaser. Katalysrengöring tar en dryg timme och plåtar och galler blir inte rengjorda. En annan variant är ångrengöring vilket går snabbast, men ger en hel del manuellt arbete. Valmöjligheten är upp till var och en och särskilt ägare av burfåglar bör tänka sig för innan ett definitvt beslut. Kanske ändå en vanlig hederlig manuell rengöring med handstyrka är bäst både för djur och miljö i långa loppet?

Djur- och miljöperspektiv?

Att slippa det tråkiga arbetet med att rengöra en ugn är väl de flesta tacksamma över. Smutsigt, obekvämt och oftast utan fullgott resultat. Men har vi husdjur och då särskilt burfåglar i vårt hem bör vi tänka efter ordentligt och informera oss om det kan skada, eller än värre döda dem. Hur mycket vet vi om dess skadeverkan förutom att det kan ta död på burfåglar? Kanske skadas våra fåglar över tiden trots försiktighet? Tänk efter ordentligt innan beslut fattas!