Monthly Archives: August 2019

nytt fågelvirus smittar via myggor

Nytt tropiskt fågelvirus smittar även människor.

Vi minns väl alla fågelinfluensan som härjade i början av 2000 talet? Skräcken som den spred satte sig i människor världen över. Pandemi utropades och viruset nådde hela vägen till Sverige. Nu varnar forskare om ett nytt tropiskt fågelvirus som har börjat sprida sig allt mer norrut i Europa. Det kan smitta från fåglar till människor via myggbett.

Fågelvirus smittar via myggbett

West Nile-virus och Usutu-virus kan spridas mellan människor och fåglar via myggbett. För fåglarna kan viruset få en dödlig utgång men för de människor som smittas är en influensaliknande symtom det vanligaste. Det allra flesta upplever dock inga symtom alls. För cirka en procent av de drabbade kan det dock få en mycket allvarlig utgång, då viruset kan orsaka en neurologisk störning i form av en inflammation i hjärnan.

Allmänheten uppmanas att rapportera fynd av döda fåglar

Om man bor i södra Sverige är det extra viktigt att rapportera in fynd av döda fåglar. Allra mest uppmärksam ska man vara på trastar, ugglor och kråkfåglar som är de fåglar som är mest känsliga för West Nile-virus och Usutuvirus. I värsta fall kan en spridning av viruset leda till utrotning av hela populationer. Man uppmanas dock att alltid röra vid de döda fåglarna med högsta försiktighet om man ombedes skicka in kadavret för vidare analys.

Viruset kan utrota hela populationer

Fågelviruset skrämmer förmodligen mer än vad det verkar, i alla fall när det kommer till riskerna för människor. Även om det alltid finns en risk att bli smittad så är det mest fåglarna som ligger i riskzonen. Trots den stora spridningen av viruset så har man ännu inte bekräftat om fåglarna tagit med sig det hela vägen upp till Sverige än.