Monthly Archives: December 2020

fågelsåg corona mer

Fågelsången ökar under coronapandemin

Under coronapandemin har stadsfåglarna möjlighet att sjunga på ett mer nyanserat sätt. Så som de en gång i tiden brukade göra. Då restriktioner lett till minskade bullernivåer har sången plötsligt fyllts med fler nyanser och ändrade toner. Trots decennier med buller visar forskning att de anpassar sig och hittar tillbaka till sitt ursprungliga sätt att sjunga.

Möjlighet att sjunga i lägre ton

Coronapandemin är ansvarig för många förändringar i vårt moderna samhälle. Forskare har nu kommit fram till att även våra fåglars beteende förändras under pandemin. Bullernivåerna gick ner till nivåer vissa städer inte haft sedan femtiotalet. Fåglarna får då möjlighet att gå tillbaka till det ursprungliga sättet att sjunga, med en något lägre ton än när bullernivåerna är höga. De behöver helt enkelt inte sjunga med en pipigare ton för att höras genom bullret.

Anpassa tonen efter bakgrundsljud

Även människan anpassar sitt tonläge efter bakgrundsljudet, något som kallas för kallas lombardeffekten. Vi börjar prata med ljusare röst och betonar stavelser lite extra när ljudnivåerna ökar runtomkring oss. Man har varit intresserade av att veta om våra fåglars beteende skulle förändras om ljudnivåerna sänktes. Om man tittar på forskningen man gjort på den Vitkronade sparven så visar forskningen att fågeln gick tillbaka till sitt ursprungliga läte under pandemin. Sparvarna började sjunga med lägre volym och tonomfång.

När sång är överlevnad

Människans ändrade beteende påverkar djuren ute i naturen. Oavsett om ljudnivåerna går upp eller ner så måste de hitta ett sätt att anpassa sig till rådande miljö. Forskningen visar att de är anpassningsbara och gör sitt bästa för att överleva. Vilket är glädjande att höra. De behöver höras för att hävda sitt revir och kunna reproducera sig. Så att vi även i framtiden kan få höra dem sjunga.