Monthly Archives: August 2021

bergfink

Bergfink

Det latinska namnet för bergfinken är Fringilla montifringilla, och den återfinns allra främst i de nordiska länderna. I Sverige så hittar man den både i norr och söder, och den tenderar att flyga söderut till andra delar av Europa när det börjar bli kallt. Dessa små fåglar är färggladare på sommarhalvåret och går mer i bruna toner under vintern, och de rör sig ofta i större flockar.

Bergfinken innehar eventuellt världsrekord i flockstorlek

Bergfinken har ett specifikt läte och kännetecken, och dessa små fåglar med sin orangebröstade fjäderdräkt kan ofta ses i stora flockar—speciellt under vinterhalvåret och när det är dags att flyga söderut. I Schweiz på 50-talet så observerades en flock med över 70 miljoner bergfinkar, vilket eventuellt kan vara den största observerade flocken i världen. Detta är heller inte den enda gång som bergfinken har setts i större flockar, och Bergfinken flyger ibland i flock tillsammans med bofinkar.

Den äldsta Bergfinken i Sverige

Vilda fåglars åldrar brukar mätas med hjälp av ringmärkning, och den äldsta bergfink som har setts i Sverige var 14 år och 9 månader gammal. Denna fågel registrerades och släpptes sedan, och kan alltså ha uppnått en ännu högre ålder. Bergfinkar blir oftast inte så gamla, då behovet av deras vanliga föda tvingar ut dem ur sitt fågelbo där de sedan riskerar att utsättas för faror så som rovfåglar, skiftande väderlekar och annat.

En liten fågel med ett unikt utseende

På många sätt så påminner bergfinken om bofinken i utseendet, men den har ett flertal små detaljer som skiljer den åt. Deras vita övergump är en av dessa, samt att bergfinken alltid har ett bröst i någon form av orange nyans. Det är en fågel som flyger i flock och vars flockar ofta består antingen av endast bergfinkar, eller bergfinkar och bofinkar, och flockarna rör sig på ett väldigt speciellt sätt där det nästan ser ut som om de rullar fram! Bergfinken är en fågel som de flesta har sett men kanske inte lagt märke till, och även om antalet har minskat något under senare år så finns det fortfarande ett relativt stort antal i Sverige.