Wilsonbeckasin i Sverige

Första gången som en Wilsonbeckasin syntes i Sverige var år 2019. Det var under april månad och i närheten av Vendelsjön i Uppland. Fågeln borde egentligen inte alls vara i Sverige så först trodde fågelskådare att det var en uggla som de hörde. Snart insåg man sitt misstag och förstod att det inte alls rörde sig om en uggla.

Att identifiera fågelläten

När man hade uteslutit att det skulle vara en uggla så trodde fågelskådare att det var en enkelbeckasin som de hörde sjunga. Problemet var bara att både läte och sättet att flyga på inte stämde överens med hur en enkelbeckasin brukar uppföra sig. Till sin förvåning insåg man att det var en Wilsonbeckasin som hade kommit långt bort ifrån var den brukar vara.

En fågel långt hemifrån

Normalt sett så övervintrar Wilsonbeckasinen i Sydamerika och på sommaren håller den till i Nordamerika. Det var därför väldigt förvånande att hitta den i Sverige, vilket är väldigt långt bort från var den borde vara. Nu, ett år senare, har fågelskådare åter igen sett fågeln på samma ställe som förra året. Det har hänt att arten har synts till Europa tidigare men aldrig i Sverige innan år 2019.

Så känner du igen en Wilsonbeckasin

I Sverige är det ganska vanligt att kunna få se en enkelbeckasinen. De både arterna påminner mycket om varandra till utseendet men det finns vissa skillnader i färgen på vingarna samt på tvärbanden på de yttre stjärtpennorna. Det lättaste sättet att skilja dem åt är på ljudet. Wilsonbeckasin har ett mycket djupare läte och det påminner lite om en pärluggla.