fågelhjärnan smarate än vi tror

Vad vet du om fågelhjärnan?

Folk har länge trott att fåglar med sina mindre hjärnor inte är särskilt smarta djur. “Hönshjärna” har länge varit ett ord som vi använder när vi beskriver någon som vi tycker är virrig eller lite dum. Men hos Vanderbilt University har en ny forskning dykt upp som tyder på att “hönshjärna” faktiskt kan ses som en komplimang.

Små men välutvecklade

Med tanke på att fåglar är rätt små djur är det inte en överraskning att deras hjärnor också är relativt små. Men trots det har fåglar väldigt välutvecklade hjärnor, de är också bättre än vissa däggdjur. I alla fall om man jämför och mäter hjärnorna gram för gram. Jämfört med en däggdjurshjärna har fåglarnas hjärna fler neuroner som är bättre packade.

Duktiga på att lösa komplicerade uppgifter

Det är lätt att se hur smarta fåglar egentligen är när man ser hur de löser olika uppgifter. Hade de inte haft välutvecklade hjärnor hade fåglar troligtvis inte kunnat klara sig så väl som de har. Forskare och även andra personer har länge sett hur fåglarna lärt sig att tillverka olika verktyg och sedan använda de. Men det är först nu som forskare har förstått hur det hela går till.

Även smarta kan göra dumma saker

Fåglarnas hjärna må vara välutvecklade och ha fler neuroner jämfört med vissa däggdjurs. Men trots detta är fågelhjärnan mycket mindre, vilket gör att de inte kan mäta sig med däggdjurens större hjärnor. Och även fast de är smartare än vad vi först trodde har de en tendens att göra dumma saker, till exempel flyga in i fönster. Vi behöver alltså inte oroa oss över att de kommer ta över världen.

nytt fågelvirus smittar via myggor

Nytt tropiskt fågelvirus smittar även människor.

Vi minns väl alla fågelinfluensan som härjade i början av 2000 talet? Skräcken som den spred satte sig i människor världen över. Pandemi utropades och viruset nådde hela vägen till Sverige. Nu varnar forskare om ett nytt tropiskt fågelvirus som har börjat sprida sig allt mer norrut i Europa. Det kan smitta från fåglar till människor via myggbett.

Fågelvirus smittar via myggbett

West Nile-virus och Usutu-virus kan spridas mellan människor och fåglar via myggbett. För fåglarna kan viruset få en dödlig utgång men för de människor som smittas är en influensaliknande symtom det vanligaste. Det allra flesta upplever dock inga symtom alls. För cirka en procent av de drabbade kan det dock få en mycket allvarlig utgång, då viruset kan orsaka en neurologisk störning i form av en inflammation i hjärnan.

Allmänheten uppmanas att rapportera fynd av döda fåglar

Om man bor i södra Sverige är det extra viktigt att rapportera in fynd av döda fåglar. Allra mest uppmärksam ska man vara på trastar, ugglor och kråkfåglar som är de fåglar som är mest känsliga för West Nile-virus och Usutuvirus. I värsta fall kan en spridning av viruset leda till utrotning av hela populationer. Man uppmanas dock att alltid röra vid de döda fåglarna med högsta försiktighet om man ombedes skicka in kadavret för vidare analys.

Viruset kan utrota hela populationer

Fågelviruset skrämmer förmodligen mer än vad det verkar, i alla fall när det kommer till riskerna för människor. Även om det alltid finns en risk att bli smittad så är det mest fåglarna som ligger i riskzonen. Trots den stora spridningen av viruset så har man ännu inte bekräftat om fåglarna tagit med sig det hela vägen upp till Sverige än.

självrengörande ugnar farliga för fåglar

Din ugn kan döda din fågel

De flesta av oss har nog eller har haft husdjur i sitt hem. Det vanligaste är väl katt, hund och burfåglar som förgyller vår vardag. Med dagens stress och tidsbrist letar vi alla efter effektiv hjälp i vår vardag. Så är det till exempel med de självrengörande ugnarna. Tyvärr kan pyrolys som används för denna rengöring skada våra husdjur och till och med döda dem, då särskilt våra burfåglar.

Självrengörande ugnar utger farliga gaser

Det finns en aspekt med dessa moderna ugnar som man måste vara medveten om genom att läsa igenom bruksanvisningen noggrant. Pyrolysrengöring utger skadliga gaser som kan döda våra burfåglar, vilket hände en familj i Eskilstuna nyligen. Dessa fåglar måste förflyttas till säker plats under själva rengöringsprogrammet som för pyrolys tar över tre timmar innan det är klart. Bäst är att dessutom hålla buren långt ifrån köksområdet ett antal timmar även efter att rengöringen är färdig.

Flera alternativ för ugnsrengöring

Flera alternativ finns för självrengörande ugnar. Pyrolysrengöring är mest effektiv men utger skadliga gaser. Katalysrengöring tar en dryg timme och plåtar och galler blir inte rengjorda. En annan variant är ångrengöring vilket går snabbast, men ger en hel del manuellt arbete. Valmöjligheten är upp till var och en och särskilt ägare av burfåglar bör tänka sig för innan ett definitvt beslut. Kanske ändå en vanlig hederlig manuell rengöring med handstyrka är bäst både för djur och miljö i långa loppet?

Djur- och miljöperspektiv?

Att slippa det tråkiga arbetet med att rengöra en ugn är väl de flesta tacksamma över. Smutsigt, obekvämt och oftast utan fullgott resultat. Men har vi husdjur och då särskilt burfåglar i vårt hem bör vi tänka efter ordentligt och informera oss om det kan skada, eller än värre döda dem. Hur mycket vet vi om dess skadeverkan förutom att det kan ta död på burfåglar? Kanske skadas våra fåglar över tiden trots försiktighet? Tänk efter ordentligt innan beslut fattas!

syd amerika alla faglar

Alla fåglar kommer från Sydamerika

Det finns omkring 10 000 olika fågelarter i all världens hörn. Faktum är att ingen annan av jordens landlevande ryggradsdjur är mer utspridd. Trots det är deras historia och spridning över jorden till stor del okänd eftersom att det saknas fossiler från vissa tidsperioder. Amerikanska forskare tros nu ha hittat lösningen.

Kunskap tack vare DNA-forskning

Forskare har nu jämfört fågelfossil från så tidigt som dinosauriernas tid med DNA från de flesta fågelfamiljer som finns på jorden. Med den här informationen har de kunnat dra slutsatsen att fåglarnas utveckling startade i Sydamerika. Efter dinosauriernas utdöende spred sig fåglarna via Nordamerika till Europa samt via Antarktis till Australien och Nya Zeeland. Det här var möjligt eftersom att Antarktis på den här tiden satt ihop med både Sydamerika och Australien.

Hur överlevde fåglarna massutdöendet?

En del av historien är dock fortfarande ett mysterium. Hur kommer det sig att fåglarna överlevde massutdöendet efter meteoriten? En del forskare menar att det kan bero på att den största mängden sot blåste norrut över Nordamerika och att djur och växter i Sydamerika därför blev mindre påverkade av de enorma klimatförändringarna. Ytterligare en poäng är att en stor del av fågelarterna under den här tiden faktiskt dog ut, men inte alla.

Fåglar är en artrik och uråldrig djurgrupp

Det finns omkring 10 000 fågelarter över hela världen och amerikanska forskare menar nu att deras utveckling startade i Sydamerika långt innan dinosaurierna dog ut. Efter massutdöendet flyttade vissa av dem via Antarktis till Australien och Nya Zeeland och andra via Nordamerika till Europa. Det här förklarar också varför det finns fossiler från många sydamerikanska fågelgrupper i Europa säger Per Ericson, från Naturhistoriska riksmuseet.

fint som fagelinfluensan

Fågelinfluensan

Fågelinfluensan är en sjukdom som framför allt smittar mellan fåglar, men den kan även överföras till människor. Överföring av sjukdomen till människor är mycket ovanligt och det finns ingen rapportering av att en människa blivit smittad i Sverige. För att en människa ska bli smittad krävs mycket närkontakt med virusbärande fåglar och dess avföring, samt att de bär på en variant av viruset som kan spridas till människor.

Vad är fågelinfluensan?

Fågelinfluensan orsakas av influensavirus A och förekommer i olika variationer. Varianterna av detta virus delas in i två grupper, H5 och H7. De olika varianterna smittar enkelt mellan fåglar men endast en del av dem gör fåglarna sjuka. Smittspridning orsakas ofta av att virusbärande vilda fåglar kommer i kontakt med tama fåglar eller genom att sjuka fåglars avföring på något sätt kommer in i deras inhägnad.

Fågelinfluensans historia i Sverige

År 2006 hade Sverige sitt första fall av fågelinfluensan, detta var av den aggressiva varianten H5N1. 2015 upptäcktes varianten H5N8 av fågelinfluensan hos svenska fåglar vid en rutinmässig provtagning. Denna variation av viruset har spridits i hela Europa men har aldrig blivit registrerad att ha överförts till en människa. Idag är det varianten H5N8 som är aktuell i både sverige och runtom i Europa, och ingen smittspridning till människor har blivit registrerad av denna varianten heller.

Förebyggande åtgärder och behandling

Fågelinfluensan lyder under epizootilagen, vilket innebär att djurägare som har misstankar om fågelinfluensan måste kontakta en veterinär som anmäler misstanke om viruset till länsveterinären och Jordbruksverket. Man är också skyldig att göra vad man kan för att förhindra smittspridning. Några förebyggande åtgärder som man själv kan vidta är bland annat att minimera risken att dina fåglar kommer i direkt kontakt med vilda fåglar, ha rena kläder och skor samt tvättade händer.

Fågelkrockar

Vi är säkert många som har funderat över hur det kommer sig att det så sällan sker några krockar mellan fåglar. Det förekommer säkert då och då, bara det att vi inte ser när det händer. Har man någon gång i sitt liv sett ett fågelsträck så vet man att det kan innehålla tusentals fåglar. Hur kommer det sig då att det så sällan blir några kollisioner?

Vet du varför fåglar aldrig krockar?

fågel formation pilEn grupp forskare i USA funderade på detta och bestämde sig för att göra en studie i ämnet. Forskarna valde att låta två fåglar flyga emot varandra i en tunnel och filmade alla flygningar. I 102 filmade flygningar blev det inte en enda kollision och alla fåglar väjde dessutom till höger. Studien visade alltså att fåglarna verkar ha en inbyggd högerregel för att undvika kollisioner.

Vad kan vi lära oss av fåglarna?

Vi som människor skulle kunna ha stor nytta av att använda oss av samma högerregel som fåglarna gör. I de flesta länder används ju högerregeln i trafiken och det skulle underlätta mycket om det var en universellt gällande regel. Många trafikolyckor skulle kunna undvikas och även för fotgängare på platser där det går mycket människor skulle det bli mycket enklare att ta sig fram utan krockar.

Vi borde ta efter fåglarnas beteende

Kanske det skulle vara bra för oss människor att stanna upp lite i vår stressade tillvaro och titta lite närmare på djurens beteende. Djuren har en hel del medfödda instinkter som vi människor har glömt bort, mycket tack vare teknikens snabba framsteg. Bara en så enkel sak som att alltid hålla till höger vid ett möte skulle göra tillvaron både enklare och smidigare.

Världens äldsta fågel blir mamma

På Stillahavsatollen Midway som ligger ett par tusen kilometer nordväst om Hawaii skedde nyligen en stor händelse. Ornitologer där upptäckte nämligen att en häckande albatross var av den hedervärda åldern 65 år eller äldre. Att albatrosser kan bli gamla var tidigare känt men att de kan lägga ägg och ruva fram en unge vid så hög ålder var en nyhet. Det är den äldsta fågelmamman vi vet känner till idag.

65 åriga albatrossen Wisdom blir mamma

wisdom Albatross MammaAlbatrossen, som heter Wisdom, är en drygt 65-årig fågeldam som följts av ornitologer sedan 1965 då hon var ungefär fem år gammal. Det är svårt att åldersbestämma en fågel då de inte har tänder eller andra synliga tecken men tack vare att hon varit ringmärkt hela tiden har man kunnat följa henne genom åren. En albatross lägger enbart ett ägg om året och den här honan har fött upp minst 37 livskraftiga ungar under sin livstid.

Erfaren mamma har det ändå tufft

Även om Wisdom är en erfaren fågelmamma så är det inte lätt att föda upp en lite albatrossunge. Albatrosser häckar i kolonier och lever i par hela livet. En häckningssäsong kan vara i över ett helt år från äggläggning till dess att fågelungen är ute ur boet och kräver därmed omvårdnad dygnet runt under lång tid. Det finns många naturliga fiender som vill åt äggen och och de små fjuniga fågelungarna och även de minskande fiskbestånden är ett hot.

Albatrossen är en hotad fågelart

Internationella naturvårdsunionen meddelar att av 21 albatrossarter är 19 hotade av utrotning. Tidigare har albatrosser jagats för sina fjädrars skull men i dag minskar antalet av andra orsaker. Häckande albatrosser störs på sina häckningsplatser och blir jagade av att råttor och tamkatter som har förts in i naturen av människan. Sedan är den industriella överfiskningen ett stort hot då maten minskar och det största hotet är långrevsfiske. Det sätts bete på linorna och när albatrosserna söker föda så fastnar de i linorna och drunknar. Det pågår ett internationellt arbete mellan miljöorganisationer, regeringar och fiskorganisationer för att försöka få bukt med detta stora miljöproblem och vi hoppas de hinner innan albatrossen är utrotad.

Spegelgunga undulat

Spegelgunga eller ej?

Undulater ska helst inte vara ensamma, de trivs bäst om de har en liten undulatvän. Förr använde man en spegelgunga för att få fågeln att tro att spegelbilden var en annan undulat. Idag vet man att spegelgungan är skadlig då det visat att den stackars undulaten blir helt besatt av spegelbilden och försöker mata den.

Inredning eller psykisk fara?

Spegelgungan kan ge undulaten psykiska störningar genom att den blir sittande framför spegeln dagarna i ända och kommunicerar med någon som inte finns på riktigt. Undulaten försöker mata spegelbilden genom att kräkas upp mat som gör spegeln kladdig och i denna smet kan det bildas bakterier som leder till att fågeln blir sjuk. Allt kräkande kan också leda till att undulaten får en så kallad kräkinflammation.

Spegelgungan kan användas ändå

Om man har skaffat en vän till sin undulat kan man ta bort själva spegeln och behålla gungan. Fåglarna tycker att det är roligt att sitta på varsin sida av gungan och kommunicera med varandra. Om man inte vill eller har råd att skaffa en till undulat får man själv se till att umgås med sin fågel istället för att utsätta den för en spegelgunga som kan vara farlig för fågeln.

Ta väl hand om din undulat

Vi vill ju ha en glad och pigg undulat som trivs med tillvaron. Att skaffa en spegelgunga som sällskap innebär stora risker för fågeln som då kan drabbas av psykiska störningar och inflammationer. Det allra bästa är att ha två undulater eller att själv umgås och prata med sin fågel. En undulat är ett sällskap även fast den sitter i en bur.

Undulater & värme

Det är många som har haft undulater som första husdjur eller kanske till och med flera. Dvärgpapegojan är en lättskött fågel som är med lite jobb går att få riktigt tam. Den kan även lära sig att prata och härma olika visslingar. Undulater går att har som ensamfåglar men trivs bäst i par eller en mindre flock.

Undulater & värme hör ihop

I vilt tillstånd lever undulaten i Australiens öken och inre grässlätter. Fåglarna lever i mindre flockar som byter habitat efter tillgången på föda och vatten. Undulater livnär sig främst på frön och gräs men även på omoget vete när tillgången på mat är låg. Under längre perioder av värme och torka flyttar de till områden med mer skog eller till och med ut till kusten.

En populär burfågel

Undulater är på grund av sin nätta storlek och färgstarka fjäderdräkt populära burfåglar. I vilt tillstånd finns det bara undulater med grön buk och gulgrön ovansida med svartgul vattring. Alla andra färgsättningar är framavlade av människan. Om man har lite tålamod så går det att få en undulat att bli mycket tam och de kan även lära sig att prata.

Social och nyfiken papegoja

Den lilla papegojan från Australiens grässlätter har blivit en populär burfågel över hela världen. Undulaten är en relativt lättskött och social fågel som gärna hälsar sin ägare godmorgon med lite kvitter eller en vissling. Precis som alla andra papegojarter är undulaten en fågel som gärna härmar och lär sig olika sorters ljud, vilket gör att den även kan lära sig att prata. Man bör dock vara medveten om att det kräver mycket tålamod och träning.

Att tänka på innan du köper Undulat

Undulater är trevliga fåglar och när de är välmående och rätt skötta skänker de sina ägare många roliga stunder. Målet för många nyblivna undulatägare är ju naturligtvis att göra sin fågel tam. Många tror att man endast ska ha en undulat om man ska lyckas få den tam. En undulat lever i det fria i stora grupper, och din undulat behöver ha minst en kompis, gärna fler!

Undulaten behöver rymlig bur

En undulat i fångenskap måste få tillfälle att få utlopp för sina behov. En fågel behöver kunna få flyga. De allra flesta väljer att köpa en stor bur till sina undulater. Hos Jordbruksverket finner du olika minimimått på hur liten en bur kan vara för att anses laglig. Tiden utanför buren är dock det som förgyller dina fåglars liv. När undulaten inte är lös måste du ge den en annan form av sysselsättning. Besök en välsorterad zoobutik för inspiration!

Hur blir undulaten tam?

Hur mycket sysselsättning du än kan ge din fågel i buren är kontakten med dig avgörande för den kontakt ni kommer få. Undulater är en av våra vanligaste burfåglar och de har unika sätt att visa tillgivenhet på. Ett bra sätt att lära känna varandra är att du bjuder på godbitar. Pasta eller magert kött i mindre utsträckning kan ges som godis. Börja med att ropa fågelns namn för att få dess uppmärksamhet och belöna undulatens närvaro med en godbit.

Föda

Om man ger sin undulat för mycket mat gör man den en otjänst. En överviktig undulat har svårt att sköta sin fjäderdräkt och även att flyga. Man behöver dock vara påläst i vad undulaten behöver för att må bra och inte enbart låta undulaten äta de fröer som den själv föredrar. För att kosten ska vara fräsch kan man med fördel köpa mindre förpackningar och den får absolut inte bli gammal eller lukta illa. Den bör förvaras i ett slutet kärl.

Ditt livslånga ansvar som ägare av undulat!

Det viktigaste du bör känna till när du välkomnar en undulat till ditt hem är att de kan bli gamla med god omvårdnad. Du behöver kunna ha möjlighet att låta undulaterna få utlopp för sina medfödda behov, under hela dess liv. En undulat som du har fått riktigt tam blir sällskapssjuk och du blir en viktig person i din fågels liv. Låt den då inte sitta ensam i en bur hela dagarna. Försök i den mån det är möjligt att berika din undulats liv och ge den stimulans och god omvårdnad. En ensam undulat som är van vid sällskap och aktivitet kan bli deprimerad.